1.5 h zajęć
raz w tygodniu

małe grupy
zajęciowe

papieru tyle
ile potrzebują

18 farb